کوله گردی

آوریل 30, 2019

گزارش سفر کوله گردی به جزیره هرمز

گزارش سفر کوله گردی به جزیره هرمز شب روز 7فروردین ماه بود که با قطار از یزد به بندر عباس حرکت کردم و نزدیکای ظهر 8فروردین […]